Ledelse og økonomi

Nytt styre i Melanor

Forrige uke hadde styret i Melanor sitt første møte hvor blant annet budsjett, handlingsplaner, funksjonsoversikt og arbeidsplan var på agendaen.

6 millioner til helseinnovasjon

Sterke innovasjonsmiljøer fra hele Norge innen helseområdet går sammen og mottar 6 millioner i støtte gjennom Sivas nasjonale næringshage- og inkubasjonsprogram. Midlene skal bidra til at flere norske helsebedrifter kan etableres og lykkes i...