Meninger

– Offentlig feilprioritering satt i system

KRONIKK: Kroner og øre er blitt viktigere enn kvalitet i offentlig sektor. Vi har laget oss ordninger der silotenkning og feilprioriteringer er satt i system, skriver administrerende direktør Trond Dahl Hansen i Medtek Norge.