Papirutgaven

Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.
Her får du et innblikk i hva vi skriver om:

HMT 4/2019 er ute nå

NYTT NUMMER:  I februar 2018 åpnet LHL et flunkende nytt sykehus på Gardermoen. Lykken ble kortvarig og situasjonen for sykehuset er nå kritisk. Se hva du kan lese om i nyeste HMT.

HMT 3/2019 er ute nå

NYTT NUMMER: På Akuttmedisinsk kommunikasjon-sentralen i Helse Stavanger er det spennende ting på gang. Gjennom et privat-offentlig samarbeid forenes kunstig intelligens og simulasjonstrening, for å utvikle et helt nytt konsept innenfor kompetansebygging til helsepersonell.

HMT 2/2019 er ute nå

NYTT NUMMER: Bygger vi sykehusene for små, for store eller akkurat passe? Spørsmålet opptar mange og har fått ny aktualitet i forbindelse med de mange sykehusutbygginger som pågår. Se hva du kan lese i nyeste...

HMT 1/2019 er ute nå

NYTT NUMMER: På det nye hybride operasjonsrommet på Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus foretas bildeveiledet kirurgi med både røntgen, CT og MR direkte under inngrepene.  Se hva du kan lese i nyeste HMT her.

HMT 6/2018 er ute nå

NYTT NUMMER: I HMT 6/2018 rapporterer vi fra Medica, e-helsekonferansen og Innovasjonskonferansen. Du kan også lese om DIPS, som satser tungt i kommunehelsetjenesten, samt få et dypere innblikk i PET-teknologi.

HMT 2/2018 er ute nå

NYTT NUMMER: På RSNA før jul slapp Siemens Healthineers sin nye CT-teknologi basert på AI, og fikk stor oppmerksomhet. Dette og mye mer kan du lese om i HMT 2/2018.

HMT 1/2018 er ute nå

NYTT NUMMER: Den er spesiallaget for å frakte de mest smittsomme. Ebolaepidemien i 2014 ble helsevesenets spark bak for å utvikle en ny ambulanse for smittefarlige pasienter. Se hva du kan lese om i...

HMT 6/2017 er ute nå

NYTT NUMMER: Belysning i behandling, dataprogram som avslører lungebetennelse, og bildesatsing hos Helse Vest. Se hva du kan lese om i HMT 6/2017.

HMT 4/2017 er ute nå

NYTT NUMMER: Ved Sørlandet Sykehus pågår et lovende prosjekt hvor kunstig intelligens brukes til å gjøre presise søk etter informasjon i pasientjournalene. Temaet i nyeste HMT er det teknologiske sykehus.