Papirutgaven

HMT 1/2017 er ute nå

NYTT NUMMER: Kebomed har mer enn doblet omsetningen på få år, men merker at nye innkjøpsregler har gitt tøffere vilkår for leverandører av medisinsk utstyr. Se hva du kan lese om i Helsemedisinteknologi 1/2017...

HMT 5/2016 er ute nå

Hovedtema i denne utgaven er bildediagnostikk og medisinsk fysikk

HMT 4/2016

Helse Sør-Øst skal etablere én felles løsning innen klinisk IKT som støtter samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i helseregionen. Tema i nyeste HMT er teknologi i sykehus. Se hva du kan lese om her.

HMT 3/2016

Dagens byggeaktivitet på sykehusområdet på Haukeland er den største siden Sentralblokken ble ferdigstilt i 1983. Se hva du kan lese om i HMT 3/2016.

HMT 2/2016

Det er ikke lenge siden all kommunikasjon med sykehusene gikk via brev og telefon. Nå kan pasienter i Helse Vest bruke elektroniske løsninger som gjør helsehverdagen både lettere og tryggere. Se hva du kan...

HMT 1/2016

Tema i denne utgaven er akuttmedisin, prehospitale tjenester og helseøkonomi.

HMT 6/2015

Tema i denne utgaven er forvaltning, drift og vedlikehold.