Sykehusdrift og bygg

Helse Sør-Øst åpner nytt forsyningssenter

Fra forsyningssenteret på Berger utenfor Oslo skal OneMed Services forestå innkjøp, lagring og levering av medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell til alle Helse Sør-Øst sine ti helseforetak.