’Delkontrakter fremmer konkurranse’

EUs anskaffelsesdirektiv pålegger oppdragsgivere å vurdere oppdeling av anskaffelser. Hensikten er å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter.

Trond Dahl Hansen: – Viktig at ethvert anbud er samfunnsmessig økonomisk forsvarlig. (Foto: MedTekNorge)

Det skriver MedtekNorge på sin hjemmeside, blant annet med henvisning til næringsministeren:

Plikt til å vurdere delkontrakter

– Over EØS-terskelverdiene skal oppdragsgivere som ikke deler opp anskaffelser i delkontrakter, gi en kort begrunnelse for dette. Til forskjell fra tidligere regelverk har oppdragsgivere etter den nye forskriften en plikt til å vurdere om anskaffelser over EØS-terskelverdiene skal deles opp eller ikke. Dersom oppdragsgiveren deler opp anskaffelsen i delkontrakter, skal det angis om en leverandør kan gi tilbud på en, flere eller alle delkontrakter, skriver næringsminister Monica Mæland i et svar til Odd Omland (A) på Stortinget.

Under EØS-terskelverdiene har oppdragsgivere også adgang til å dele opp anskaffelser i delkontrakter, der dette er hensiktsmessig.

Flere bør få delta i anbudene

– Vi er opptatt av at markedet åpnes opp og at flere leverandører får delta i anbudene. Samtidig er det viktig at ethvert anbud er samfunnsmessig økonomisk forsvarlig, derfor bør størrelsen og hensikten med en oppdeling alltid vurderes, sier administrerende direktør Trond Dahl Hansen i Medtek Norge.

Råd til offentlige oppdragsgivere

I et brev til 700 offentlige innkjøpere pekte Monica Mæland på flere viktige aspekter hvor hun ba offentlige oppdragsgivere:

  • benytte balanserte kontrakter
  • være proaktive og gjøre seg kjent med markedet
  • ta hensyn til små og mellomstore bedrifter og ikke stille strengere krav enn nødvendig
  • gjøre anskaffelsene under terskelverdi kjent, for eksempel ved frivillig kunngjøring
  • vurdere oppdeling i delkontrakter

Anskaffelsesoppdeling

Oppdeling av anskaffelsen kan skje på ulike måter, for eksempel kvantitativt, geografisk eller etter ulike produkter eller typer tjenester.

Her finner du departementets veiledning om oppdeling av anskaffelser