Demens: Pårørende kan få en bedre hverdag

Nedsatt

hukommelse er det viktigste kjennetegnet på demens, men redusert evne til å

tenke, kommunisere og orientere seg hører også med i sykdomsbildet. Endringer i

sinnsstemning og personlighet er ikke uvanlig, noe som kan være vanskelig for

omgivelsene å takle. Hvordan kan pårørende få en bedre hverdag?

Det finnes tiltak som kan gi pårørende bedre psykisk helse, mindre omsorgsbyrde

og mer tilfredshet, men effektene vi fant var små, og det var stor variasjon i

tiltakene. Vi kan derfor ikke si sikkert hvilke av dem som er mest nyttige for

pårørende, sier Kristin Thuve Dahm, prosjektleder for undersøkelsen.

Hva

virker?

Et

hovedfunn er at sammensatte tiltak med undervisning og praktisk støtte til

pårørende i noen grad kan redusere omsorgsbyrde og depresjon og kan gjøre

pårørende noe mer fornøyde. Hjelp

i hjemmet av ergoterapeut, både til pårørende og pasient, kan redusere

depresjon, gi bedre livskvalitet og øke kunnskap om demens hos pårørende.

Også

individuell undervisning kan i noen grad redusere omsorgsbyrde hos pårørende.

Det er derimot usikkert om gruppeundervisning har effekt på omsorgsbyrde,

depresjon, tilfredshet og kunnskap hos pårørende. Det er også usikkert hvilken

effekt individuell rådgivning og støtte, gitt hjemme eller via telefon, og

støtte fra frivillige, har på pårørende.

Den

gode dagen

Kunnskapsoversikten

er et ledd i Demensplan 2015 Den gode dagen som skal bidra til å styrke

kvaliteten i tilbudet til personer med demens og deres pårørende, fortrinnsvis

gjennom støtte og veiledning til de pårørende.

Oppdraget

fra Helse- og omsorgsdepartementet var å foreta en kritisk gjennomgang av

foreliggende studier av tiltak rettet mot personer med demens og deres

pårørende. Etter at 3397 publikasjoner var blitt identifisert, ble tre

oversikter og 36 enkeltstudier inkludert i rapporten.

Hovedtyngden av de gjennomgåtte studiene er

gjennomført i USA og Asia, hvor både kultur og sosial struktur er annerledes

enn i Norge. Overføringsverdien til norske forhold er derfor noe usikker.