– Den økonomiske situasjonen er svært kritisk

Et enstemmig styre ba også om at administrerende direktør sikrer ledelseskraft for å gjennomføre nødvendige omstillinger.

Styret ba

videre administrasjon om å arbeide videre med tiltak for å sikre riktig

styringsfart inn i 2012 og få disse fremlagt senest i sitt møte i

september 2011.

Styret ber spesielt om å få fremlagt periodiserte

prognoser for bemanningsutvikling i 2011.

Økonomisk status

Regnskapet pr. juli viser at Vestre Viken HF har en betydelig økonomisk utfordring som fortsatt vokser.

Vestre

Viken HF har krav om et overskudd i drift på 71 millioner kroner. Pr.

juli estimeres et underskudd i driften på 189 millioner kroner.

Estimatet er dermed et negativ avvik på 260 millioner kroner. Estimatet

er også 10 millioner kroner svakere enn det som fremgikk av vurdert

maksimal risiko i resultat pr. april.

For å få

kontroll over økonomien jobber foretaket med en helhetlig plan for å

sikre en riktig styringsfart inn i 2012. Klinikker som har en ubalanse i

økonomien jobber med detaljerte planer for å endre driften og reduserer

årsverk i en størrelsesorden som sikrer en riktig økonomisk

styringsfart inn i nytt driftsår.