Den nordiske folkehelseprisen til Kaare R. Norum

Begrunnelse: Prisen gis for fremragende ernæringsforskning av høy internasjonal kvalitet og av vesentlig betydning for nordiske befolkningers helse; for enestående formidlingsaktivitet i massemedier og andre fora; og for mangeårig innsats i ledelsesfunksjoner i organisasjoner og institusjoner av sentral betydning for folkehelse og folkehelsevitenskap.
Kaare R. Norum: "Jeg er glad for at jeg har fått folkehelseprisen for en lang innsats for folkehelsen. Jeg har alltid ment at vi forskere som får arbeide med det vi liker best, skylder å formidle vår kunnskap til samfunnet." 

Kaare R. Norum er en person som vet hvordan han skal formidle sin forskning til samfunnet, og deltar flittig i media. Han har vært med i flere fjernsynsproduksjoner om mat og ernæring, så han er en kjent personlighet i sitt hjemland Norge.

Norum har publisert mer enn 300 artikler. Forskningen konsentrerer seg om fettsyrer, kolesterol, vitamin A og ernæringspolitikk. Allerede i 1972 mottok han den høythengende Anders Jahres medisinske pris for fremragende yngre forskere, og i 1995 fikk han Universitetet i Oslos pris for forskningsformidling.

Norum, som er født i 1932, avsluttet sitt medisinstudium ved Universitetet i Oslo i 1958 og ble doktor i medisin i 1966 med avhandlingen "Enzymic acylation of carnitine". Han ble professor i medisin i 1973, i ernæringsvitenskap.

Han har hatt høye posisjoner i en rekke internasjonale organisasjoner og ulike fora relatert til ernæringsforskning. Blant annet har han fungert som ernæringsekspert for WHO og formann i Statens ernæringsråd i Norge.

Han var rektor for Universitetet i Oslo 1999?2001 og tidligere dekan for medisinsk fakultet. I 2005 stilte han opp for Venstre i Oslo ved stortingsvalget.

Folkehelseprisen ble delt ut av Anders Foldspang, rektor for Nordisk høyskole for folkehelsevitenskap, 21. juni i forbindelse med de nordiske helse- og sosialministrenes møte i Aalborg.

Nordisk høyskole for folkehelsevitenskap (NHV) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd delt ut den nordiske folkehelseprisen siden 1989. Fra 2001 finansierer Nordisk ministerråd og NHV prisbeløpet, som er på 50 000 SEK, i fellesskap. Prisen deles ut til et individ, en organisasjon eller en institusjon som gjør en viktig innsats for å forbedre folkehelsen i Norden.