Cxense Display

Det er trygt å motta blod i Norge

 

Det gjennomføres årlig ca 215 000 blodgivninger og ca 270 000 overføringer av blod og blodprodukter i Norge. I 2008 ble det rapportert 797 meldinger til hemovigilanssystemet. 459 meldinger relatert til blodoverføringer, 246 meldinger relatert til blodgivning og 92 meldinger om andre uønskede hendelser.
Hemovigilanssystemet er et lovpålagt system for overvåking av tjenester knyttet til blodoverføring for å kartlegge alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser hos givere og mottakere av blod.
Lav smitterisiko, lette bivirkninger 

Flesland peker på at all behandling med blod og blodprodukter medfører risiko.

Smitterisikoen ved å gi og motta blod er lav i Norge. De fleste bivirkningene som blir registrert er lette, men risikoen kan aldri bli lik null, sier Flesland.
Han legger til at meldefrekvensen ved norske blodbanker er høy, og viser til at systemet i blodbankene er bygget opp med flere barrierer mot feil, slik at én enkelt feil ikke skal få konsekvenser.
– Alvorlige komplikasjoner, bivirkninger og hendelser blir fulgt opp via hemovigilanssystemet, opplyser Flesland.
Kun nødvendige blodoverføringer 

Øystein Flesland berømmer norske blodgivere for deres innsats, og også legers bruk av blodoverføring.

– Norske leger bruker bare blod når det er helt nødvendig for pasienten, blant annet fordi de erkjenner at bruk av blod medfører risiko, mener Flesland.