Digitalisering av helsetjenester i Europa

Europa trenger en helsesjekk. Vi har en høy befolkningsvekst, på nesten to millioner i året, kombinert med en aldrende befolkning. Antall eldre over 65 år har økt med 2,3 % i løpet av de siste ti årene (Eurostat). Helsetjenestene våre er under press som aldri før, og etterspørselen overgår tilbudet.

Det skriver Microsoft i en pressemelding. Tilgang til riktig medisinsk behandling er en global utfordring. Høy etterspørsel i urbane områder gjør det vanskelig å få legetime innen rimelig tid, mens innbyggerne i distriktene ofte må reise langt til nærmeste legekontor. Pasienter oppsøker helsepersonell kun når de er virkelig syke, og folk går ikke til legen med mindre de absolutt må. Men hva om vi kunne være proaktive og sikre at pasienter får nyttige, personlige råd når de trenger det mest? Med smart bruk av teknologi kan helsetjenester gjøres digitalt, slik at alle får tilgang til behandlingen de trenger, når de trenger den.

Fordelene ved å utnytte data

Dagens sykehus og legekontorer bruker teknologi i så stor grad at mengden pasientdata som samles inn har økt eksponentielt. Ved hjelp av kunstig intelligens og klinisk og operativ analyseteknologi som Microsoft Power BI, kan leger og helsepersonell få bedre innsikt ved å utnytte fordelene av de enorme mengdene data som samles inn. Dermed kan de iverksette tiltak som forbedrer pasientens behandlingsresultat.

DevScope, en av Microsofts samarbeidspartnere, har utviklet en slik løsning for São João Hospital Center, Portugals største sykehus. HVITAL er en avansert klinisk analyseplattform som er i stand til å forutsi inntil 30 % av akuttinnleggelser, syv dager i forveien. Løsningen behandler enorme mengder pasientdata, inkludert vitale tegn, laboratorieresultater og til og med ustrukturert data fra kliniske dagbøker, i sanntid og på en sikker måte. Algoritmer for maskinlæring bruker deretter dataene til å identifisere pasienter med risiko for klinisk forverring, og lege blir varslet umiddelbart, før faren oppstår.

I tillegg til å forbedre behandlingen av enkeltpersoner, forbedrer den digitale transformasjonen av helsevesenet også den generelle helsen i våre lokalsamfunn. Uten å forstyrre privatlivets fred, kan medisinsk fagpersonell spore helsetrender, demografi, sosiale arrangementer og andre faktorer som kan påvirke etterspørselen av helsetjenester. Med kunnskap om når, hvor og hva slags behandling som kan bli nødvendig, kan leverandører av helsetjenester optimalisere ressursplanleggingen og sikre at riktig personale er tilgjengelig ved behov.

Behandling av pasienter utenfor sykehuset

Den digitale transformasjonen av helsevesenet kan også gjøre det lettere å leve et sunnere liv for pasienter som trenger virtuell hjelp eller poliklinisk behandling. Med nye virtuelle helseplattformer får pasienter tilgang til helsetjenester, uten å måtte besøke et legekontor. Ved hjelp av apper, chatteroboter og verktøy som Skype, kan pasienter bestille time og selv løse medisinske problemer. Teknologien gjør det mulig for dem å umiddelbart kommunisere med en medisinsk ekspert, som kan få tilgang til pasientenes personlige journal via nettskyen på en sikker måte.

Et eksempel er Nordic Health Innovation (NHI), som tilbyr virtuell behandling av innbyggere i avsidesliggende områder i Sverige, i rom utstyrt med såkalte «smarte enheter» som kan gjøre enkle tester og la pasienter kommunisere virtuelt med leger og spesialister. Dette endrer betydelig livet til eldre med redusert mobilitet og medisinske problemer som f.eks. diabetes, som krever regelmessige kontroller. Den Microsoft Azure-baserte plattformen gjør NHI i stand til å tilby innbyggere i distriktene den samme høye kvaliteten på behandlingen som i Sveriges byer og tettsteder, uten at de må forlate lokalsamfunnet.

På HIMSS denne uken viser Microsoft hvordan leverandører av helsetjenester kan bruke roboter til å hjelpe pasienter med å finne helseinformasjon de trenger via deres nettleser eller apper hjemmefra. Gjennom enkle spørsmål og svar kan robotene gi en diagnose og anbefaling for hvorvidt og når pasientene bør oppsøke videre behandling. Enkle, men pålitelige, verktøy som disse kan avlaste presset på legekontorer og redusere unødvendig bekymring for pasientene.

Myndiggjøring av helsepersonell

For å kunne gi best mulig behandling, er det viktig at helsepersonell har en fullstendig oversikt over pasientene. Ettersom pasientene bygger opp deres egne journaler, kombineres digitalisert data fra sykehus, leger og alle deres leverandører av helsetjenester. For å få tilgang til disse dataene trenger medisinsk fagpersonell smarte, bærbare enheter som kan brukes hvor og når som helst, være seg på sykehuset eller når de besøker pasienter hjemme. Med denne teknologien myndiggjøres helsepersonell til å samarbeide, kommunisere og rådføre seg med hverandre, slik at de kan koordinere og forbedre behandlingen.

Myndiggjort helsepersonell vil kunne levere den beste behandlingen under utfordrende forhold på sikt. Den spanske frivillige organisasjonen, Fundación Acción Geoda, tilbyr svangerskapskontroll for gravide kvinner på landsbygda i Marokko, kun ved hjelp av en bærbar ultralyd- og Surface-enhet. Disse ultralydkontrollene er viktig for både morens og barnets helse, men har vært utilgjengelig på steder som dette hvor tilgang på teknologi er begrenset. Men ved hjelp av kraftig bærbar teknologi kan vi nå tilby behandling som endrer liv, selv på de mest avsidesliggende stedene i verden.

Veien videre

Teknologien vil revolusjonere Europas helsevesen. Ettersom samfunnet endrer seg og presset øker, vil leverandører av helsetjenester som omfavner digital teknologi være de som tilbyr den beste behandlingen. Med teknologi kan vi tilby behandling med høy kvalitet for alle, uavhengig av deres omstendigheter. Ved å gjøre dette vil vi forbedre livskvaliteten for alle.

For mer informasjon om Microsofts visjon for fremtidens helsevesen på HIMSS, klikk her.

Ønsker du å lære mer om digital transformasjon av helse? Klikk her.

(Kilde og illustrasjoner: Microsoft)