Direkteoverføring av livreddende operasjoner

Traumesenteret ved Haukeland Universitetssykehus er sammen med Stiftelsen BEST landets fremste arrangør i praktisk skadebegrensende kirurgi. Denne uken ble videooverføring testet som hjelpemiddel i simuleringstreningen på Haukeland.
Hvis pasienten er i ferd med å blø i hjel, må det opereres raskt og man må vite hva som skal gjøres. Disse kursene skal bidra til at kirurgiske team fra hele landet får trening i akutte traumeoperasjoner. Slik skal de bli tryggere på å utføre denne type operasjoner de få gangene dette er nødvendig, sier seksjonsoverlege ved Akuttmedisinsk seksjon, Guttorm Brattebø.
.

Sammen med seksjonsoverlege Kari Schrøder Hansen ved Kirurgisk klinikk ledet han kurset som ble arrangert denne uken, der videooverføring ble tatt i bruk. Mens et kirurgisk team opererte på bedøvde griser på operasjonsstuen i Vivariet, kunne dette sees på storskjerm i Store Auditorium.

De fleste sykehus i Norge behandler forholdsvis få slike skadepasienter, og får dermed liten erfaring i disse teknikkene.
Kurset blir holdt for at kirurger skal få mer trening. I akutte situasjoner teller hvert sekund og pasienten må på operasjonsbordet umiddelbart. Når den mest akutte fasen er over, vil videooverføring kunne tas i bruk ved at kanskje mer erfarne kirurger kan bistå med veiledning og beslutningsstøtte til sine kollegaer, forklarer Brattebø.
Videooverføring kan også være til hjelp i vurderingen av om en pasient for eksempel trenger å overflyttes til et annet sykehus.