Diskuterte norsk-russisk helsesamarbeid

Russland overtar i 2010 formannskapsvervet i Den nordlige dimensjons partnerskap for helse- og livskvalitet.
Det er gledelig at Russland påtar seg dette formannskapsvervet. Den nordlige dimensjonen er svært viktig i helsesamarbeidet mellom Norge, de øvrige partnerlandene, EU kommisjonen og Russland, sier Aasrud.
Norge har formannskapet fram til utgangen av 2009 med Russland som nestformann.
På møtet diskuterte de også oppfølgingen av det nye norsk-russiske helsesamarbeidsprogrammet som ble undertegnet i mai og influensa A(H1N1).