Disse får stipend

Se hvem som får tildelt årets stipend fra Norsk Radiografforbund til faglige og vitenskapelige prosjekter.

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

I år var det budsjettert med kr. 400.000,- til FoU og til faglige/vitenskapelige prosjekter. Over denne budsjettposten dekkes også RadForum’s faglig vitenskapelige aktiviteter.

Tildelingene ses i sammenheng med Norsk Radiografforbunds satsing på forsknings og utviklingsarbeid, og en stor del av budsjettposten går direkte til faglige og vitenskapelige prosjekter.

Ved søknadsfristen utløp var det kommet inn 7 søknader som kvalifiserte for tildeling i kategorien faglige og vitenskapelige prosjekter samt presentasjon av prosjekter. Følgende er tildelt stipend i 2017:

Navn og prosjekt Tildelt
Albertina Rosandu
Presentasjon og bekjentgjøring av prosjektet: «Overgang fra 100 kV til 80 kV i protokollen for CT undersøkelse av lungearterier. En evaluering av endringens effekt på pasientdoser og bildekvalitet på to CT-maskiner»
  13.000,-
Alexander Bremnes
Presentasjon og bekjentgjøring av prosjektet: «Optimisation of fluoroscopic imaging of the Codman Hakim adjustable cerebrospinal fluid shunt valve»
    8.000,-
Christine Eikefet
Masteroppgave. «Hvilke erfaringer har radiografer med ivaretakelse av pasientsikkerhet ved MR-undersøkelser?»
  30.000,-
Gunvor Gipling Wåde
Vitenskapelig prosjekt: «Sammenligning av framstilling av brystvev inn mot brystvegg ved bruk av fleksible og ikke-fleksible kompresjonsplater i mammografi»
  55.000,-
Lydia Johnsen
Artikkelskriving og bekjentgjøring fra studien: «Contrast-enhanced Ultrasound Detects Endoleak in Follow-up After EVAR».
  18.000,-
Mona Svanteson
PhD studie: «Evaluation of Coronar Artery Disease with Computed Tomography Coronary Angiography»
  24.000,-
NRF ‘s Mammografispesialisering for radiografer
Støtte til Ambassadøruke og kurs for 16 radiografer i Oslo og Nijmegen
120.000,-

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre