Dobbelt så mange kvinner som menn over 80 år

 

Antallet kvinner over 80 år var 142 400 mot 77 600 menn. I forhold til folketallet er det Ulvik i Hardanger som har flest personer over 80 år med 9,9 prosent fulgt av Ibestad i Troms og Bø i Nordland, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
Omvendt har Ullensaker i Akershus færrest over 80 år i forhold til folkemengde med 2,55 prosent fulgt av Klepp i Rogaland og Rælingen i Akershus. Blant fylkene er det flest eldre i Hedmark.
Gruppen over 80 år sto for 4,5 prosent av befolkningen i Norge. 7,5 prosent var ved årsskiftet barn under seks år.
Nær 13 prosent var i alderen seks til femten år mens 16-19-åringene utgjorde 5,3 prosent av befolkningen.
Av Norges totale befolkning på 4 858 200 personer ved årsskiftet var det et lite kvinneoverskudd, 2 431 450 kvinner mot 2 426 750 menn.
(NTB)