Dramatisk fall i negative konsekvenser av Somadrilbruk etter avregistrering

Antall bilførere som ble mistenkt for å ha kjørt under påvirkning av karisoprodol falt med 85 % fra 2004 til 2008. Antall døde hvor stoffet ble påvist falt med nærmere 80 % og antallet kontakter til giftinformasjonen falt med nesten 70 %. De fleste av tilfellene i 2008 kom før avregistreringen fant sted, og det er derfor grunn til å tro at nedgangen er enda større.
Karisoprodol har vært et meget problematisk stoff i misbruksammenheng, og en av de hyppigste årsakene til kontakt med giftinformasjonen.
De senere års mange norske undersøkelser angående dette medikamentet, og den norske avregistreringen, førte til at de europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte at alle europeiske land skulle vurdere registreringsstatus for middelet. Undersøkelsen er derfor viktig også ut over Norges grenser, når det gjelder å fastslå effekten av tiltak for å begrense skadevirkningene ved bruk av problematiske stoffer.
Studien har vært et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt, Giftinformasjonen og Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Artikkel om studien er publisert i tidsskriftet Basic & clinical pharmacology & toxicology, 5. august 2009.

·