e-helse har fått nye nettsider

Direktoratet for e-helse har lansert nye nettsider. Målet er å gjøre nettsidene bedre for brukerne, og samtidig gjøre e-helse forståelig for flere.

Nettsidene har fått egne sider for sentrale tema som personvern og informasjonssikkerhet, helsedataog velferdsteknologi. Målet er å samle relevant innhold som sentrale dokumenter, arrangementer og videoer for temaer som mange er opptatt av.

Her finner du de nye nettsidene: ehelse.no