E-helseprisen til Oslo universitetssykehus

Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus har fått E-helseprisen for sitt nyskapende arbeid med å bringe hologramteknologi inn i norske operasjonssaler.

Leder for teknologisk forskning ved Intervensjonssenteret på Oslo universitetssykehus, Ole Jakob Elle og kirurg Bjørn Edwin demonstrerer HoloLens-teknologien. (Arkivfoto: Hanne Kristine Fjellheim, Sopra Steria)

I jurykjennelsen berømmes prosjektet Holoviz for å gi norske kirurger mulighet til å planlegge operasjoner bedre, ved hjelp av såkalt ”Mixed Reality”-teknologi, skriver Oslo universitetssykehus på sine nettsider.

– Prosjektet har gjennom HoloLens fra Microsoft klart å visualisere og faktisk gjengi medisinske bilder av organer tredimensjonalt, og således gjenspeile organenes reelle dybde og omfang. Det betyr at bilder av tredimensjonale organer eller personer knyttes opp til den virkelige verden og skaper interaksjon mellom den fysiske og virtuelle verden, står det i juryens begrunnelse.

E-helseprisen deles ut under IT-helsekonferansen HealthWorld. Prisen hedrer prosjekter, tjenester, produkter eller personer som fremmer digitaliseringen av den norske helsesektoren. Det legges vekt på forenkling og innovative løsninger som skaper en bedre hverdag for pasienter og ansatte i sektoren, samt fremmer bedre ressursutnyttelse.

Tidligere i år mottok Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus og Sopra Steria den globale prisen Microsoft Health Innovation Awards for HoloLens-prosjektet.

Prosjektet er finansiert gjennom Innovasjonsmidler fra Helse Sør-øst.

Les mer på nettsidene til Oslo universitetssykehus


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre

Lagre