E-resept i Troms

E-resept er til nå innført i Hordaland, Rogaland,

Aust-Agder, Vest-Agder og Finnmark samt i store deler av Vestfold og Telemark.

Alle apotek i Troms vil kunne ekspedere e-resepter fra 15.

mai. Bandasjister og legekontor benytter e-resept fra denne datoen eller så

snart de har gjort nødvendige forberedelser. De fleste vil være i gang i løpet

av noen uker.

Der e-resept er innført ekspederes fortsatt gyldige

papirresepter. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk

ennå, kan legen skrive ut papirresept.

Økt sikkerhet

Den nye ordningen blir godt mottatt både av befolkningen,

leger, apotek og bandasjister. E-resept gir tryggere og enklere rutiner og øker

pasientsikkerheten.

Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige

kombinasjoner av legemidler reduseres med e-resept, sier avdelingsdirektør

Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral

database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en

papirresept.

Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på

nett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker det og gir brukeren god

oversikt over gyldige e-resepter.

Videre innføringsplan
Resten av Nord-Norge samt Trøndelagsfylkene innfører

e-resept fram mot sommeren.

Da vil e-resept være i bruk i halvparten av

landets fylker. Til høsten går vi i gang i Møre og Romsdal, Oslo og Akershus.

De øvrige fylkene kommer tidlig i 2013, opplyser Anne-Lise Härter.