Cxense Display

ECR med fokus på diagnostisk integrering

The European Congress of Radiology (ECR) ble i år arrangert

for 24. Gang, og fant sted i dagene 1.-5.mars. Kongressprogrammet var omfattende, og over 300 utstillere fra hele

verden sørget for at de til sammen 26.000 kvadratmeter store utstillingshallene var fylt opp og vel så det

med massevis av nyheter innen det billeddiagnostiske området.

Særlige fokusområder
– ECR er ikke bare

Europas største, men faktisk en av de mest innovative og nyskapende kongresser

i hele verden, sier kongressens presidentpresident, professor Andras Palko.

Denne gang var det særlig fokus på teknologiske nyvinninger innen

billeddiagnostikk og integrert diagnostikk, onkologi, bildebehandling og

radiologi i akuttilfeller.

– Innovasjon og moderne teknologi utvikler radiologien i

stadig nye retninger. Nå er utfordringen å knytte informasjon sammen fra ulike

maskiner for å sikre enda bedre medisinske diskusjoner og diagnoser. Det neste

store skrittet er å integrere diagnostikk fra laboratorier og billedteknologi,

sa han.

For første gang ble det holdt en spesialsesjon rettet mot

radiografer, hvor også ny teknologi stod sentralt.

Kategorikurset Click Clinical Lessons for Imaging Core

Knowledge ble introdusert i 2011, og gjentatt i år med like stor suksess.

Overførte foredrag
For første gang var det mulig å følge utvalgte foredrag via

live stream på internett.

– Det gjør at radiologer i bl.a. fjernliggende land, som

ikke har anledning til å reise til Wien, kan følge med på det nyeste innen

billeddiagnostisk utvikling, sier professor Lorenzo Bonomo.

I tillegg gjorde kongressen flittig bruk av Facebook og

Twitter.

Teleradiologi øker

Internett blir et stadig viktigere hjelpemiddel. En

undersøkelse som ble lagt frem på kongressen, viser at av 368 spurte i 35 land

er det hele 68 prosent som bruker teleradiologi i ulike sammenhenger. 35

prosent av de spurte hadde outsorcet radiologitjenestene, særlig gjaldt det på

nattetid.

80 prosent av de

spurte var positive til teleradiologi, 40 prosent trodde virksomheten ville

vokse og 20 prosent ville ha mer standardisering.

Optimisme

Arrangørene av årets ECR var nok noe nervøse når det gjaldt

deltagerantall, utstillere m.m. Gjeldskrisen rammer særlig sykehus i

Sør-Europa. Bl.a. er en rekke sykehus i Hellas ikke i stand til å betale for

utstyr og medisiner.

– ECR viser sin

styrke gjennom særlig vektlegging på kvalitet, innovasjon og utvikling.

Samtidig vil den demografiske utviklingen skape sterkt økende behandlingsbehov

i hele Europa fremover. Det er områder i Europa som ikke er berørt av

gjeldskrisen i særlig grad, og det er spennende og kjøpesterke markeder andre

steder i verden. Det gjør at vi er optimister. ECR 2013 vil bli like stor som i

år, sier neste års kongresspresident for 3013, Jose Ignacio Bilbao.

Neste år er det radiologiforeningen i Spania som er spesielt

invitert til å delta i programplanleggingen, sammen med Chile og Sør-Afrika.