Effekt på halvparten av MS-pasientene

Resultatene fra en langtidsstudie av 281 MS-pasienter som fikk stamcellebehandling mellom 1995 og 2006, viser at halvparten hadde god effekt.

MS fører til ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av sentralnervesystemet som rammes. (Illustrasjon: Colourbox.com)

Det melder abcnyheter.no. Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom, som angriper sentralnervesystemet, det vil si hjernen og ryggmargen. Som regel blir diagnosen stilt mellom 20-40 årsalderen.

Svingende forløp

Den vanligste varianten av MS har et svært svingende forløp hvor pasienten blir syk i en periode for deretter å bli mye bedre og kanskje helt bra i en periode. Deretter kan det komme nye anfall med jevne og ujevne mellomrom – ofte omtalt som attakkpreget MS.

Det finnes per i dag ingen kur for MS, men det har de senere årene kommet mange nye behandlinger som kan bremse utviklingen av sykdommen.

En av disse er stamcellebehandling (HSCT) som går ut på at man henter ut stamceller av kroppen til pasienten, for så å bruke cellegift til å ta knekken på immunforsvaret. Deretter blir stamcellene satt inn igjen og kan utvikle seg til et nytt og friskere immunforsvar. Behandlingen er risikofylt og ansees fortsatt som eksperimentell, siden man ikke vet nok om effekten på sikt, skriver Forskning.no.

Nå er resultatene fra en langtidsstudie av 281 MS-pasienter som fikk stamcellebehandling mellom 1995 og 2006, publisert i tidsskriftet Jama Neurology.

Resultatene viser at for 46 prosent av pasientene så sykdommen ut til å stoppe opp. Fem år etter behandlingen var de ikke blitt verre.

Best effekt på unge pasienter

De pasientene som klarte seg best, var unge og hadde mindre funksjonshemminger i utgangspunktet. De hadde bare prøvd et par andre typer behandling før og hadde attakkpreget MS, viser studien.

En svakhet ved studien er at den ikke har noen kontrollgruppe. Man kan dermed ikke sammenligne helsa til pasientene som fikk stamcellebehandling med helsa til pasienter som ikke fikk denne behandlingen.

Vil ha studie i Norge

– Resultatene støtter behovet for at det gjennomføres en randomisert studie av stammecellebehandling – HSCT – ved attakkpreget MS sammenlignet med sterkeste registrerte behandling, kommenterer professor Lars Bø, senterleder for Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose i Bergen, til Forskning.no.

Senteret i Bergen har søkt om å gjøre en slik undersøkelse i samarbeid med sentre i Nederland, Sverige og Danmark.

(Kilde: abcnyheter.no)