Eget bekkensenter på Ahus

Senteret er virtuelt og basert på tverrfaglig samarbeid. Områder som dekkes, er gastroenterologisk kirurgi, gynekologi, nevrologi, urologi, fysioterapi, anestesiologi/smerteklinikk og læring og mestring. – Pasientene med urin og avføringsinkontinens lever med en tabutilstand, og er veldig takknemlige for at lidelsene deres vies oppmerksomhet, forteller leder for senteret, Cathrine Planke.
Tilbudet på Ahus er bredt, da vi tilbyr hjelp for en rekke lidelser, blant annet både fekal og urininkontinens, fistler og prolaps. Vi tilbyr også undervisning til pasienter og helsepersonell, utredninger, undersøkelser og forskning, melder Ahus