Eggemembran blir biologisk plaster

Biovotec AS har utviklet et biologisk plaster for behandling av kroniske sår, basert på den tynne membran fra innsiden av eggeskallet.

Eggemembranen er kjent som et gammel kjerringråd for sårbehandling. (Foto: Nortura)

Det er et gammelt kjerringråd om å bruke hinnen inne i eggeskallet, den såkalte eggemembranen, til sårheling, som ser ut til å ende opp i en produksjonsbedrift. Membranen blir hovedråstoff i et nytt biologisk plaster. Selskapet eier patentet på en teknologi som kan skille skall fra membran på en skånsom måte. Produksjonsanlegget som planlegges på Revetal i Telemark, skal forestå separasjonen av eggeskall og membran. Derfor er Nortura en sentral samarbeidspartner i Biovotec som.

Hovedmålgruppe for plasteret, er folk med kroniske sår, spesielt eldre og diabetikere.

I 2014 begynte Biovotec å samarbeide med Nortura Eggproduksjon på Revetal i Vestfold. Nortura mener de er først ute i verden med å bruke 100 prosent av egget til videreforedling.

Med EU-støtte

Biovotec har fått EU-støtte til utviklingsarbeidet: Allerede to år etter etableringen skal Oslo-selskapet Biovotec i gang med kliniske forsøk, finansiert av EU. Dersom de lykkes, får pasientene det bedre og sykehusene kan kutte kostnader.

Det skrev i fjor Horisont 2020,som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020, et program somk regnes et for verdens største. Målsettingen er å hjelpe på den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Stor utgiftspost for helsevesenet

Behandling av sår som gror sent eller ikke i det hele tatt, tar mye av sykepleiernes tid og er en stor utgiftspost for helsevesenet. Disse kostnadene vil øke med en eldre befolkning. Nye biologiske ‘plastre’ kan få helingsprosessen til å gå raskere, men er så kostbare at de i liten grad blir tatt i bruk.

For svare på denne samfunnsutfordringen utvikler Biovotec sårbehandling som skal være like effektiv som de dyre biologiske alternativene, men ikke koste mer enn standardbehandlingen som brukes i dag.

”Standardbehandlingen i fremtiden”

Plasteret som Biovotec utvikler, kan bidra til å løse en av samfunnsutfordringene i EU. (Foto: Biovotec)

– Dagens sårbehandling har relativt begrenset effekt på kroniske sår. I Biovotec utvikler vi en ny biologisk, kostnadseffektivt sårbehandling som vi tror vil bli standardbehandlingen i fremtiden, sier daglig leder og gründer Ralf Schmidt i Biovotec. Han har mange års forsker- og ledererfaring fra store bedrifter før han sammen med Henri-Pierre Suso etablerte Biovotec i 2014.

Opptakten var at forskerne fikk et tips fra nettverket Oslo Medtech om at de passet inn i SMB-instrumentet i Horisont 2020. Det ble en suksess. SMB-instrumentet skal bidra til at innovative forretningskonsepter i små og mellomstore bedrifter når markedet.

Selskapet fikk tilslag på fase 1 i SMB-instrumentet og 50.000 euro i støtte. Midlene brukte Biovotec til å gjøre prekliniske forsøk på mus. Resultatene var svært oppmuntrende, bedre enn forskerne hadde våget å håpe på. Kombinert med en god forretningsmodell førte forskningsresultatene til at selskapet 1,3 millioner euro i støtte i fase 2 av SMB-instrumentet.

Kan gi store innsparinger

– EU har et kjempeproblem med hvordan helsevesenet skal gi en like god helsetjeneste som i dag til en lavere kostnad. Hvis vi kan redusere tiden for å behandle sår med ti prosent, kan det spare helsevesenet i Europa for en halv milliard euro årlig. Vi håper også at antall amputasjoner som følge av kroniske sår kan reduseres, kommenterer alf Schmidt.

Om noen år regner han med Biovotec har skapt 60-80 arbeidsplasser, opp fra dagens fire ansatte i Oslo og fire i Irland.

Utviklingsarbeid i rekordfart

I 2015 gikk investorene inn med 24 millioner kroner mens selskapet sikret seg 34 millioner fra EU og Forskningsrådet. Oslo Medtech, som er et av EU-nettverkene Forskningsrådet støtter, har vært rådgiver i søknadsprosessen til Horisont 2020.