Eldre lærer å bruke mobil og nettbrett

Flere eldre mestrer mobiltelefon og nettbrett og flere eldre bruker teknologien i sosiale relasjoner. Opplæring i å bruke mobiltelefon og nettbrett har bidratt til at eldre får mulighet til å opprettholde sosiale nettverk. 

Illustrasjonsfoto: SINTEF/Thor Nielsen

Det er de positive konklusjonene etter første år av prosjektet «Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre». Prosjektet skal sørge for kunnskap om IKT-opplæring kan bidra til å styrke og vedlikeholde eldre menneskers muligheter til å opprettholde sine sosiale nettverk. Basert på tilskudd fra Helsedirektoratet er det gjennomført opplæringsprosjekter i regi av Hørselshemmedes landsforbund, Pensjonistforbundet, Norges Røde Kors og Seniorsaken i 2016, og pågår videre i 2017, skriver e-helse.no på sin hjemmeside.

Følger prosjektet

Nasjonalt senter for e-helseforskning følger prosjektet med effektforskning på oppdrag fra Nasjonalt program for velferdsteknologi. Gjennom spørreundersøkelse og dybdeintervjuer med deltakere og prosjektledere fra opplæringene, viser den første prosjektrapporten Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 (PDF) at resultatene så langt fungerer i retning av ønskede effekter og mål.

Ønskede effekter

  • Opplæringen har potensial til å redusere ensomhet og sosial isolasjon blant eldre.
  • Eldre bruker det de har lært til kontakt med familie, slekt og venner, for eksempel via e-post, Skype og til å ta og sende bilder med mobiltelefon.
  • Opplæringen har medført kontakt på tvers av generasjoner: I familier, ved at noen lærere var unge og ved at lærernes hjelpere ofte var ungdommer.
  • Eldre opplever å være inkludert i samfunnet ved å mestre digitaliserte ordninger som nettbank og skattemelding.

Opplæringen har foregått i grupper av ulik størrelse. I tillegg har ungdommer deltatt som en-til-en-hjelpere for de eldre i tillegg til kursleder.

Utfordringer og barrierer

De ønskede effektene kommer til tross for at prosjektet har møtt utfordringer underveis. Enkelte av kursdeltakerne visste ikke hva et passord er og brukes til. Andre hadde fått nettbrett fra familiemedlemmer for lenge siden, men mistet brukernavn og passord. Å hjelpe alle med å få tak i glemte brukernavn og passord var tidkrevende for kurslederne, også å gjøre oppdateringer slik at alle de eldre elevene hadde samme versjon av programvaren.

Rapporten peker på at barrierer for at de eldre skal fortsette å bruke teknologien etter opplæringen, kan være at de enten har utilstrekkelig kompetanse, eller føler at de har utilstrekkelig digital kompetanse.

Opplæringen fortsetter

Opplæringen i regi av de frivillige organisasjonene fortsetter i 2017 for nye eldre. Prosjektet skal følges opp med ny rapport i 2018. Den vil også gi svar på om de første eldre som var gjennom opplæringen, stadig bruker det de lærte.

(Kilde: e-helse.no)