Eldre over 60 år hardest rammet av sesongens influensa

ELDRE RAMMET: Eldre over 60 år er hardest rammet av sesongens influensa. Foto: Yayimages.com

Vinterens influensautbrudd har vært langvarig med mange smittede. Mange av de alvorlige sykdomstilfellene er blant eldre over 60 år, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

– Nå er toppnivået trolig nådd og det forventes en nedgang i antall syke fremover. Det betyr ikke at smitterisikoen er over. Vi anbefaler fortsatt uvaksinerte i risikogrupper å ta vaksinen. Det vil ennå være til nytte for mange, sier fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Karoline Bragstad, ifølge Folkehelseinstituttets nettsider.

I år, som i fjor, har influensaen rammet de eldre hardest.

— Både A- og B-virusene som sirkulerer rammer de eldre over 60 år hardt, påpeker Bragstad.

I løpet av en gjennomsnittlig sesong anslås det at influensa medfører 5000 sykehusinnleggelser. Siden begynnelsen av denne vinterens sesong, som startet i uke 40 i fjor, og frem til i dag, har det på landsbasis vært drøyt 4300 sykehusinnleggelser.

— Det langvarige og kraftige utbruddet kan føre til at det totale antallet sykehusinnleggelser blir høyere enn i en gjennomsnittssesong. I tillegg ser det ut til at antallet influensapasienter som trenger intensivbehandling vil bli høyere enn i fjor, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Tønnessen.

Folkehelseinstituttet har også mottatt flere varsler om influensautbrudd i sykehjem enn tidligere.

Les mer på hos Folkehelseinstituttet

(Kilde: Folkehelseinstituttet)