Cxense Display

Elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner og trådløse nettverk – en vurdering av helserisiko og fo

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og

omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet ledet en bredt sammensatt

ekspertgruppe som har gjennomgått eksisterende forskningsmateriale, og foretatt

en kunnskapsoppsummering om forvaltingspraksis på området. Rapporten ser blant

annet på strålingsnivået fra trådløst nettverk, basestasjoner for mobiltelefoni

og kringkasting.

Det foreligger et betydelig antall internasjonale studier på

området. Ekspertgruppen har undersøkt om det kan oppstå helseskader ved

eksponering under anbefalte maksimalgrenser. Rapporten konkluderer med at de

grenseverdiene som myndighetene opererer med er betydelig under det nivå hvor

helsefare kan oppstå. Gruppen konkluderer med at befolkningen er godt beskyttet

mot uønskede helseeffekter fra slik stråling.

Rapporten peker på at egen bruk av mobiltelefon gir relativt

sett den høyeste eksponering for allmennheten. Eksponeringen reduseres enkelt

ved å benytte håndfri-sett. God dekning er viktig, fordi det vil gi lavest

mulig eksponering for den som snakker i sin egen mobiltelefon.

Prinsippet i strålevernregelverket om at "enhver

eksponering ikke bør være høyere enn at tilsiktet nytte oppnås" tilsier at

det bør oppnås god dekning for mobiltelefoner, fordi det vil gi lavest mulig

eksponering for den som snakker i egen telefon.

– Vi er glade for at denne rapporten nå foreligger og at det

er en samlet gruppe som står bak konklusjonene. Dette gir viktig kunnskap som

vi vil ta med oss videre. Nå vil vi, sammen med Samferdselsdepartementet, sørge

for en oppfølging av rapporten og en bred forankring i de departementer og

etater som har ansvar og oppgaver på dette forvaltningsområdet, sier

statssekretær Kjell Erik Øie.