Elektronisk pasient-journal ved Haukeland

 

Vi skal legge mest mulig kvalitet i løsningen, sa Henning Hytten, som nå leder prosjektet, kalt EPJ. Bergen med totalt 40 involverte.
– Felles EPJ er en betydelig del av et presset budsjett. For å holde oss innenfor tidsrammene er det viktig at samhandlingen og kommunikasjonen fungerer godt, sa prosjektlederen.
Andre som talte var og prosjektleder Terje Marthinussen. I tillegg ble det holdt et foredrag av som gav et historisk perspektiv på EPJ.
– Fra 1912 til 1999 ble det kun brukt papirjournaler. I dag har man ikke lenger tid til å dobbeltsjekke journaler med overordnede, og det er farlig. Vi har skadet pasienter på grunn av mangel på kunnskap. Ved innføring av ny EPJ er det viktig å ikke miste gammel, viktig informasjon, og å være à jour med alt journalarbeid før konverteringen, sier overlege ved Haukeland universitetssjukehus Sidsel Aardal,
Store forventninger

Prosjektets mange involverte var nylig samlet bl.a. for å gjøre gruppearbeid og presentere delprosjektenes hovedoppgaver. EPJ Bergen består av totalt åtte delprosjektledere. Avsparket midt i mars markerte drivet som skal sørge for at de store forventningene til prosjektet blir innfridd.

– Vi står overfor et kolossalt løft, men behovet for å gjøre noe er stort. Ny felles EPJ er både mer kostnadseffektivt og mer funksjonelt, sa adm. dir. ved Helse Bergen, Stener Kvinnsland Kvinnsland.
Erfaringen med DIPS

Den nye journalen blir levert av DIPS ASA.

Helse Stavanger tok det nye systemet i bruk allerede i november 2008. Overlege John Cooper ved Stavanger universitetssykehus mener dette er et godt og oversiktig verktøy, som blant annet fører til bedre administrasjon av pasienter.