-En inspirasjon til fortsatt miljøsatsing

Adm. dir. Øystein Mæland med miljøsertifikatet. Foto: Ahus

Adm. dir. Øystein Mæland med miljøsertifikatet. Foto: Ahus

Administrerende direktør Øystein Mæland er stolt over at felles innsats fra alle ansatte verdsettes ved at Ahus har blitt miljøsertifisert.

– Med 9 200 ansatte har vi gode muligheter til å bety noe når det gjelder å ta vare på miljøet. Miljøsertifiseringen motiverer oss til samfunnsansvar også på dette viktige området.

En fornøyd divisjonsdirektør i Facilities Management (DFM), Morten Løkken Bendiksen, ser ISO-sertifiseringen som et viktig steg i arbeidet med å nå ambisiøse miljømål.

– Dette er en klapp på skulderen for innsatsen vi har lagt ned. Men viktigst, det viser vei mot hva som skal til for å gjøre en enda bedre jobb til beste for miljøet. Nå kal vi videreføre og forsterke tiltak for å forebygge vår påvirkning på miljøet.

Akershus universitetssykehus har nå mottatt fysisk bevis på at sykehuset er miljøsertifisert. Veritas har overrakt Ahus et diplom som viser at vi er sertifisert etter ISO 14001-standarden.

Grundig prosess

Alle divisjoner er gått nøye etter i sømmene før Ahus ble miljøsertifisert. Praksis og rutiner som påvirker miljøer er grundig vurdert. I april i år var Ahus gjenstand for en ni dager lang hovedrevisjon der to revisorer fra Veritas hadde samtaler med en rekke ansatte fra ulike fagmiljøer. Avdelingene har på sin side kartlagt hvilken miljøpåvirkning deres virksomhet har og hvordan vi kan redusere belastningen på miljøet.

Grønt sykehus

I arbeidet med å bli et Grønt sykehus, som del av et nasjonalt prosjekt, har Ahus satset på aktiv miljøledelse og et godt miljøstyringssystem.

– Våre miljømål dreier seg om å redusere transport- og energibruken og bedre kildesorteringen, sier Morten Løkken Bendiksen. I tillegg skal Ahus bidra til nasjonale mål om å redusere CO2-utsalipp og øke andelen økologisk mat.

– Vi ser at systematisk arbeid gir resultater. I 2014 fikk for eksempel Ahus tilbakebetalt 9, 35 millioner korner fra fjernvarmeselskapet, takket være god energioppfølging, forteller Løkken Bendiksen.

Fakta om ISO 14001:

Et ISO 14001-sertifikat viser at miljøstyringssystemet er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. At sertifiseringen er utført av Det Norske Veritas, som en uavhengig tredjepart, gjør at omverdenen kan stole på at organisasjonen arbeider aktivt for å redusere tjenestens miljøbelastning til et minimum.

Den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyring, ISO 14001, er generell, og passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO), og er basert på overholdelse av regelverk og kontinuerlig forbedringer.