En pionér takker av

Grunnleggeren av legemiddelinnkjøpssamarbeidet, Torfinn Aanes, går av med pensjon etter 22 år i innkjøpsorganisasjonens tjeneste.

Torfinn Aanes takker av etter 22 år i innkjøpsorganisasjonens tjeneste. (Arkivfoto: NIMA)

Han ble helt nylig takket av i Sykehusinnkjøps lokaler i Oslo: – Du har gått foran og skapt noe som legges merke til, både nasjonalt og internasjonalt. Du har lagt ned en bragd av et stykke jobb, og er en pionér, sa innkjøpsdirektør for legemidler, Bente Hayes, under markeringen for Torfinn Aanes.

Flere pasienter har fått behandling

Aanes var grunnleggeren av det som tidligere het Legemiddelinnkjøpssamabeid, nå divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp. Gjennom 22 år, hovedsakelig under Aanes’ ledelse, har organisasjonen sørget for besparelser for samfunnet i milliardklassen.

– Du og medarbeiderne i LIS har sørget for at utallige flere pasienter har fått behandling. Ikke bare det, men man har også fått tidligere behandling, sa Hayes.

For gjennom å gjøre felles anskaffelser for alle norske sykehus innen legemidler, har man oppnådd store rabatter.

– Vi skal bygge videre på det arbeidet du har nedlagt, og forvalte det gode fundamentet vider. Du etterlater deg en stor arv, sa Hayes.

Relasjonsbygger

Aanes har jobbet som administrativ leder i LIS siden oppstarten i 1995. Under markeringen ble det også pekt på Aanes’ evne til å skape relasjoner:

– Vi skal fortsette å bruke mye av ditt tankesett videre i oppbyggingen av Sykehusinnkjøp. For eksempel den store suksessen med LIS-kontakter, og dialogen mot sykehusene. På din vei mot pensjonisttilværelsen kan du ta med deg at du har etterlatt et stort fotavtrykk, sa administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp.

Under avslutningen for Aanes deltok inviterte gjester, blant dem Laila Bruun fra Oslo Universitetssykehus HF. Hun trakk også fram Aanes’ personlige egenskaper, som han pågangsmot og samarbeidsevner.

– Jeg er sikker på at du har bygd opp den mest kostnadseffektive organisasjonen i norsk helsevesen, sa Bruun.

”Helse-Norge er deg evig takknemlig”

Også lederen av Fagrådet, Gustav Lehne, benyttet muligheten til å gi Torfinn Aanes gode skussmål: – Du har fantastiske resultater å vise til, og man kan snakke om milliarder i besparelse i forhold til maxpriser på legemidler. Du har etablert en kultur og en samarbeidsform som kommer til å fortsette lenge etter du slutter. Helse-Norge er deg evig takknemlig.

(Kilde: Sykehusinnkjøp)