Endrer regelverk for blodgivere

Til nå har regelverket vært slik at blodgivere som har fått akupunktur av andre enn autorisert lege ikke kan gi blod før etter seks måneder. Til tross for dette har blodbankene frem til 1. september 2014 akseptert blodgivere som har mottatt akupunktur fra akupunktører som ikke er leger.

Nå endres regelverket til at akupunkturbehandling må være utført av autorisert helsepersonell. Det er altså ikke lenger bare lege som kan utføre behandlingen. Blodgivere som har fått utført akupunktur av annet autorisert helsepersonell vil ikke få karantene på seks måneder for å gi blod.

Endringene er en oppmykning sammenlignet med dagens regelverk, men vil innebære en innstramming sammenlignet med det som har vært praksis frem til 1. september 2014. Det nye regelverket tilsvarer regelverket de har i Danmark.