Endringer i bioteknologiloven på høring

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Skal gi mer forskning og bedre behandling.

Bioteknologiloven skal moderniseres for å gjøre det enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener. Nå sendes forslagene på høring, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

– Mulighetene blir stadig flere og stadig større. Utfordringene blir stadig flere og stadig større. Derfor er det viktig å evaluere og modernisere bioteknologiloven. Vi gjør begge deler. Det vil gi pasientene bedre behandling og fagfolkene mulighet til å utvikle bedre behandlingsmetoder, sier helseminister Bent Høie.

Disse endringene foreslås:

Lettere å bruke genetiske undersøkelser
I høringsnotatet foreslås det at reglene for genforskning og bruk av genetiske undersøkelser i helsetjenesten forenkles. Det skal bli lettere å bruke genetiske undersøkelser i pasientbehandlingen. Kravet om at genterapi bare kan brukes ved alvorlige sykdommer fjernes.

Lagring av befruktede egg
Dagens lov krever at befruktede egg destrueres når de har vært lagret i fem år. I høringsnotatet foreslås det at dette kravet fjernes. Eggene kan lagres så lenge paret har behov for det.

Mulighet til å lagre egg og eggstokkvev
Dagens lov gjør det bare mulig for kvinner som skal gjennom behandling som reduserer fruktbarheten å lagre egg og eggstokkvev. I høringsnotatet foreslås det at kvinner som mister fruktbarheten tidlig av andre grunner også skal få denne muligheten.

Bruk av samme sæddonor i samme familie
Dagens retningslinjer kan hindre bruk av samme sæddonor til flere barn i samme familie. I høringsnotatet foreslås det at retningslinjene endres slik at det blir lettere å benytte samme donor i en familie.

Rett til å vite donors identitet tidligere
Dagens lov gir barn som har blitt til ved sæddonasjon rett til å vite donors identitet når de fyller 18 år. I høringsnotatet foreslås det at barna skal få rett til dette når de fyller 15 år.

Par som søker assistert befruktning skal legge fram en barneomsorgsattest
Dagens lov innebærer at legen vurderer omsorgsevnen til paret som søker assistert befruktning, uten å ha kunnskap om de har begått straffbare handlinger. I høringsnotatet foreslås det at alle par som søker assistert befruktning skal legge fram en barneomsorgsattest der det skal stå om de har vært siktet, tiltalt eller dømt for alvorlige straffbare forhold.

Øvre aldersgrense for assistert befruktning
I dagens lov finnes det ingen øvre aldersgrense for assistert befruktning, men i lovens forarbeider står det at kvinnen bør være mellom 25 og 40 år. I høringsnotatet foreslås en øvre aldersgrense på 45 år for å hindre at behandlingen gis til stadig eldre kvinner.

Les høringsnotatet her
Høringsfristen er 2.september.


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet