Engangsutstyr brukes flere ganger

 

259 avdelinger er representert i undersøkelsen. 21 prosent rapporterer at man gjenbruker engangsutstyr. 46 prosent av disse har ikke retningslinjer for gjenbruken. 69 prosent svarer at det utføres funksjonskontroll av produktet før gjenbruk. 21 prosent svarer at det ikke gjøres.
– Utstyr som blir gjenbrukt er: Respirasjonsutstyr/oksygenterapi, kirurgiske instrumenter, andre implantater, kateter/ sonder/ dren med tilbehør, infusjonsterapi/ intravenøsutstyr/ sprøyter og blodprøvetakingsutstyr.
Sintef har gjennomført undersøkelsen for Sosial- og helsedirektoratet.
Administrerende direktør i Medinor, Atle Schjøtt sier til NRK de vet at en del av engangsutstyret de selger, blir brukt flere ganger. Han vil imidlertid ikke ta ansvar dersom det skjer noen uhell med engangsutstyr som er gjenbrukt.
– Produsenten er ansvarlig for det produktene han produserer og hvis man gjør endringer på det eller bruker det på tvers av hensikten, så overtar man faktisk ansvaret. Det er jeg ikke sikker på at alle er klar over.
Ikke forbudt
Helsemyndighetene fraråder gjenbruk av engangsutstyr, men det er ikke noe forbud mot å gjøre det. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Marit Endresen sier det er risikabelt for sykehusene å gjenbruke utstyr som er ment for engangsbruk.
– Det vil alltid være en risiko med å bruke det om igjen, både med tanke på smitte og at det ikke virker som det skal lenger.
Hun sier de nå ser på om det er riktig å forby gjenbruk av engangsutstyr, for helseinstitusjonene.
– Vi er i startgropa med å lage en forskrift som skal regulere bruk og vedlikehold av alt medisinsk utstyr, og da kan det være mulighet for å ta inn gjenbruk av medisinsk engangsutstyr i denne forskriften.