Epilepsiopererte får nytt tilbud

Mange mennesker med epilepsi behandles først og fremst med medikamenter. For noen er epilepsioperasjon en mulighet etter en lang og omfattende utredning. – Når man endelig er operert, skapes det lett store forventninger til å begynne et nytt og bedre liv uten anfall, men å møte hverdagen er ikke alltid like lett.
– Det er heller ikke alle som blir helt anfallsfrie etter epilepsioperasjonen, og for noen kan dette bli en stor utfordring. Vi tilrettelegger opplegget mest mulig for hver enkelt slik at det blir lettere å mestre sin nye livssituasjon, sier avdelingssjef ved Solbergtoppen, Ellen Molteberg.
Dagligliv sammen med andre
Rehabiliteringen består av et psykososialt tilbud hvor den enkelte lager sin rehabiliteringsplan. Målet er å finne ut av hvilke utfordringer en har, og jobbe videre med disse. – Her på Solbergtoppen deler brukerne sine erfaringer med andre i samme situasjon. Vi ser at mange har god nytte av det, og av å øve seg på praktiske og daglige rutiner som f.eks få en god døgnrytme, være med på uteaktiviteter, i matgruppe og ikke minst være en del av et sosialt fellesskap.

Fysisk aktivitet er også viktig og det skal ikke mye til før en føler seg mye bedre. – Spennvidden er stor; alt fra avslappende yoga, hagearbeid og rydding av skog for den som måtte ønske det. I tillegg reiser vi gjerne på landskamp i fotball, på kino eller en søndagstur til Kolsåstoppen, sier Molteberg.

Arbeidsliv
– En operasjon er først helt vellykket når pasienten kan mestre hverdagen og kanskje etter hvert også tar steget ut i arbeidslivet eller viderefører utdannelse. Rehabiliteringstilbudet på Solbergtoppen er svært viktig, både for de som lever med epilepsi og de som er epilepsioperert, sier Geir Ketil Røste, klinikksjef og nevrokirurg ved Nevroklinikken. 

For noen kan det være aktuelt å delta i den yrkesrettede rehabiliteringen hvor Solbergtoppen samarbeider nært med arbeidsmarkedsbedriften DI-gruppen i Bærum. Her får deltakerne først være med på et "veivalgkurs" hvor hver og en får kartlagt sin kompetanse, erfaringer, interesser og mestringsområder. 

Egne CVer blir laget for å finne ut om den enkelte kan ha nytte av etterutdanning for å begynne i det yrket en ønsker. Deretter prøver en ut forskjellig type arbeid som for eksempel grafisk design, barnehage, vaktmesterarbeid, brukskunst, kontor og merkantile oppgaver eller snekker-/tømrerarbeid. Alle får sin veileder på DIgruppen med oppfølging i ett år etter oppholdet.

Fakta
Årlig blir det utført ca. 30 hjerneoperasjoner for epilepsi i Norge. I tillegg får mellom 40 og 50 epilepsipasienter inoperert en såkalt nervus vagus-stimulator. Alle som har vært operert de siste 10 årene vil få tilbud om å komme til Solbergtoppen.