– Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic System Corporation om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. – Et stort kvalitetsløft for hele helsetjenesten i vår region, sier styreleder i Helse Midt-Norge.

Det regionale styret har fastsatt en ramme på 2,9 milliarder kroner for anskaffelse og innføring av journalløsningen for spesialisthelsetjenesten, skriver Helse Midt-Norge på sine nettsider.

– Investeringen i ny journalløsning blir et stort kvalitetsløft for hele helsetjenesten i vår region og erfaringene vi gjør oss vil være av betydning for resten av landet, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

Hun forteller videre at det er gjort et godt forarbeid gjennom anskaffelsen, og at de nå står foran en omfattende prosess hvor Epics basisløsning tilpasses til helsetjenesten i Midt-Norge.

Der skal vi ha god samhandling med Epic og våre fagfolk fra både sykehus, fastleger og kommune. Nå skal løsningen settes opp slik at den dekker våre behov og er tilpasset norsk helsehverdag, sier Steinsvik.

Les mer på nettsidene til Helse Midt-Norge RHF


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet