Cxense Display

Et solid og godt 2008-resultat for Helse Midt-Norge

Styret har nå vedtatt årsregnskap og årsberetning for 2008. Økonomisk resultat ble 86,4 millioner kroner bedre enn kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er gjennomført krevende og omfattende omstillingsarbeid i helseforetakene, men det dokumenteres også økt aktivitet og redusert liggetid for pasienter.
Budsjett 2009 forutsetter et resultat i balanse og at Helse Midt-Norge reduserer sitt behov for kreditt. Prognosen så langt viser en anstrengt likviditet i foretaksgruppen, noe som krever stram økonomistyring.
– I juni får vi får en syretest på den kollektive forståelsen for hvordan vi skal løse utfordringene framover. Da behandler det regionale styret langtidsplan for Helse Midt-Norge med vekt på det konkrete omstillingsbehovet for 2010. Vi må innrette oss slik at vi både kan innfri planlagte investeringer i helseforetakene i årene framover og samtidig være offensive når det gjelder samhandling med primærhelsetjenesten. Stortingsmeldingen om den varslede samhandlingsreformen som kommer i juni, vil ha stor betydning for hvordan vi skal sikre en trygg og god helsetjeneste for befolkningen, sier Almlid.