Etablerer kompetansetjeneste for voldsutsatte barn

Oslo universitetssykehus har en sosialpediatrisk seksjon som

er organisert i Barneavdeling for nevrofag i Kvinne- og barneklinikken.

Seksjonen dekker fagområdene seksuelle overgrep, fysisk mishandling,

kjønnslemlestelse, anorexi og overvekt. Det er til denne seksjonen den

regionale kompetansetjenesten nå legges.

Sosialpediatrisk seksjon mottar i dag henvendelser fra store

deler av Helse Sør-Øst ved mistanke om seksuelle overgrep, fysisk mishandling

og kjønnslemlestelse. Henvendelsene kommer fra flere hold; deriblant politi,

barnevern, andre sykehus i regionen, fastleger, legevakt, helsestasjon/

skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), pårørende og andre. Noen

ganger gjelder henvendelsen akutte forhold, mens andre ganger kan hendelsene

ligge tilbake i tid.