Etablerer rusakutt i Bergen

 

Jeg er glad for at regjeringen kan bidra med økonomisk støtte til etablering av en rusakutt i Bergen, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
Bergen opplever nå en betydelig økning av overdosetilfeller, illegal omsetning av rusmidler og økende elendighet blant rusmiddelavhengige. Dette har skapt økt bevissthet om situasjonen og større politisk engasjement for å finne bedre løsninger.
Det er behov for å avhjelpe situasjonen i Bergen med tiltak som virker raskt, slik som etablering av rusakutt og økt behandlingskapasitet. Samtidig må vi i fellesskap satse kraftigere på forebygging og tildelig intervensjon, spesielt overfor de unge, sier Hanssen.
Bergen kommune og HFBergen har utarbeidet en felles søknad som ble oversendt Helsedirektoratet i slutten av august. Tilskuddet ytes til Bergen kommune og inngår som del av opptrappingsplanen for rusfeltet.
Bergen kommune og Helse Bergen skriver i sin søknad at hovedoppgavene for et rusakuttmottak vil være innenfor områdene:
  • akutt avrusing
  • kortere avgiftningsforløp
  • medisinske og psykologiske undersøkelser
  • sosialfaglige kartlegginger
  • henvisninger
  • kontakt med relevante instanser i spesialisthelsetjenesten inklusiv private ideelle institusjoner, eller i kommunen.
Første fase av rusakutt i Bergen vil være etableringen av en akuttpost med seks senger ved Bergen legevakt.  Videre tenkes det en fase to med etablering av en stabiliseringspost med tolv senger. Det er fase én det nå bevilges penger til.