Etterforskning av krybbedød

Ordningen er helt frivillig, men det har lenge vært en diskusjon om det burde være en obligatorisk etterforskning av barn som dør i såkalt krybbedød.
Helse og omsorgsdepartementet sendte i fjor et forslag på høring om at helsepersonell skulle ha plikt til å tilby undersøkelser innen 48 timer etter dødsfallet.
Datatilsynet uttalte at forslaget var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og betegnet både forslaget og saksbehandlingen som skandaløs. Justisdepartementet har konkludert at den frivillige ordningen ikke er i strid med eksisterende lov, men at den bør være lovforankret.
Vi mener det er så mange argumenter for en frivillig ordning at vi allerede 1. juli setter i gang med to medisinske team, sier statssekretær Rigmor Aasrud til Dagens Medisin.