Europeisk samling av innkjøpsmakt

Sykehusinnkjøp HF vil fremover delta aktivt i det europeiske samarbeidsnettverket European Health Public Procurement Alliance (EHPPA), for å samle innkjøpsmakt.

EHPPA-nettverkets arbeidsgruppe «Procurement working group» møttes nylig i Düsseldorf i Tyskland. Fra venstre: Ole-Magne Kleven, Sykehusinnkjøp HF, Norge, Julien Burton, Mercur Shop, Belgia, Johanna Weimar, EK-Unico, Tyskland, Alyson Brett, NHS Commercial Solutions, Storbritannia, Louis Potel, RESAH, Frankrike, Maria Elisabete Coelho, HUG, Sveits og Guy Taramelli, RESAH, Frankrike. (Foto: sykehusinnkjop.no)

I mars kommer også de andre EHPPA-medlemmene på besøk til Vadsø, hvor divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp blir vertskap for nettverket sitt neste møte.

EHPPA-nettverket består av lignende organisasjoner som Sykehusinnkjøp fra ni forskjellige europeiske land. Tidligere HINAS deltok i nettverket fra oppstarten i 2013, og nå videreføres dette arbeidet av divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp.

Vil samle innkjøpsmakt

Divisjonsdirektør Harald I. Johnsen mener nettverket har vært en god arena for å dele erfaringer mellom i de ulike landene. Men i fremtiden ser han også for seg konkret innkjøpssamarbeid over landegrensene.

– Vi ønsker å samle innkjøpsmakt. Gjennom å gjøre felles kartlegging av nye leverandører kan vi møte markedet som en samlet europeisk enhet. Det er en visjonær tanke, men vi har et siktemål om å gjennomføre felles europeiske anskaffelser, sier Johnsen, som også er visepresident i EHPPA.

Møte i Tyskland

Nylig deltok innkjøpsdirektør Ole Magne Kleven på vegne av Sykehusinnkjøp i en av arbeidsgruppene, «Procurement working group», sitt møte i Düsseldorf i Tyskland. På agendaen stod tema som benchmarking, bruk av Projectplace som plattform for samarbeid og bedriftspresentasjon om direkte sourcing fra Kina.

I tillegg utvekslet organisasjonene fra de ulike landene informasjon og nyheter om anskaffelser i sykehussektoren i sine land. Blant annet ble det diskutert å etablere en felles oversikt over større anskaffelsesprosesser i landene frem mot 2018.

Kommer til Norge

I mars kommer også EHPPA-nettverket på besøk til Norge. Det ene av to årlige møter årlige møter er lagt til Vadsø, hvor Sykehusinnkjøp HF har hovedkontor og divisjon nasjonale tjenester er stasjonert.

– Vi har vært en av drivkreftene i dette arbeidet siden oppstarten i 2013. Derfor er det hyggelig å kunne ønske våre kolleger fra Europa velkommen hit, sier Harald I. Johnsen.

På møtet vil man ta opp status for de løpende prosjektene nettverket er involvert i, men samtidig drøfte nye mulige samarbeidsinitiativ. Men i tillegg til den faglige delen av samlingen, blir det også tid til å vise frem deler av Finnmark.

– Vi avrunder møtet med en guidet tur rundt Varangerfjorden, hvor vi skal fortelle historien til dette området, sier Johnsen.

(Kilde: sykehusinnkjop.no)

 

 

Lagre