Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet

I 2010

fikk 3 024 pasienter tilbud og budsjettrammen for 2011 er 106 millioner

kroner. Det er flere pasientgrupper som har bedt om å få komme inn i

ordningen. Det er lite evidensbasert dokumentasjon for effekt av

behandling i varmt klima. Evalueringen viser at det er dokumentert

effekt inntil 3 måneder etter oppholdet for pasienter med revmatisk

sykdom og psoriasis. Det mangler tilstrekkelig dokumentasjon av effekt

for de øvrige gruppene som er inkludert i ordningen, og for andre

grupper som også ønsker dette tilbudet. Det finnes ingen oversikt over

hvor mange som har behov og forventet nytte av behandlingsreiser.

Helsedirektoratet

har foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet at saken tas opp i

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten.