EVRY øker pasientsikkerheten

OMFATTENDE ERFARING: EVRY og konserndirektør Kolbjørn Haarr. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg

EVRY inngår ny avtale med Helse Sør-Øst om leveranse av elektronisk kurve, MetaVision Suite fra iMDsoft, som implementeres av EVRY.

Avtalen har en verdi på 338 millioner kroner med en varighet på 5 år. Den kliniske IT-løsningen vil kunne erstatte mange papirbaserte arbeidsprosesser. Dette øker pasientsikkerheten, åpner for nye arbeidsformer og bedre service til pasientene.

Helse Sør-Øst er den største av de fire helseregionene i Norge og leverer spesialisthelsetjenester til nær 3 millioner mennesker. Regionen består av 15 helseforetak og har rundt 70.000 ansatte.

I dag utfordrer papirbasert dokumentasjon både prosesskvalitet og pasientsikkerhet på sykehusene. Dette gjelder blant annet generell pasientoversikt, pasientobservasjoner, diagnostikk, behandlingstiltak, samt utdeling av legemidler. For eksempel kan bytte av avdeling for en pasient medføre mye ekstra arbeid og fare for feil ved kopiering av informasjon til nye skjemaer.

Manglende standardisering og digitalisering kan også hemme en videreutvikling knyttet til gevinstrealisering av strukturerte data hos sykehusene. Standardisering av alt innhold vil derimot kunne gi et enhetlig datagrunnlag for beslutningsstøtte og utveksling av informasjon. Økt standardisering og prosesskonsistens i spesialisthelsetjenesten letter gjenbruk av både ressurser og informasjon, og gir økt responsevne til å møte fremtidige utfordringer i regionen.

EVRY har over mange år bygget opp omfattende erfaring på den internasjonalt markedsledende kurve- og medikasjonsløsningen, MetaVision fra iMDsoft – et system som benyttes på over 200 sykehus i 25 land. Dette har gitt EVRY en unik forståelse i hvordan man etablerer gjennomgående, klinisk støtte på tvers av organisatoriske og faglige grenser på sykehusene.

– Helse Sør-Øst har valgt en etablert løsning med den internasjonalt markedsledende kurve- og medikasjonsløsningen, MetaVision fra iMDsoft. EVRY har bygget opp omfattende erfaring med og besitter en unik forståelse for hvordan man etablerer gjennomgående, klinisk støtte på tvers av organisatoriske og faglige grenser på sykehusene, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY Norge.

EVRY har et høyt fokus på helsesektoren og leverer både kliniske og administrative systemer, samt et bredt spekter tjenester for innføring, forvaltning og drift. I tillegg har EVRYs kliniske og tekniske applikasjonsspesialister en grunnleggende forståelse for klinikernes hverdag og deres behov for prosess- og beslutningsstøtte. EVRY har vært sentral i etableringen av eksisterende kurve- og medikasjonsløsning på Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Østfold i regionen, hvor man har oppnådd betydelige gevinster ved innføringen.

Med flere enn 100 personer dedikert inn mot kliniske IT-leveranser står EVRY nær sine nordiske kunder, og som Norges største IT-selskap tilbyr EVRY et stort antall personer innen generelle IT-tjenester til helsesektoren.EVRY dekker med dette et bredt spekter av sektorens behov på tvers av pasientforløpet.

(Pressemelding)