Færre dør av hjerte- og karsykdom

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 21.500

kvinner og 20.000 menn døde i fjor.

Både for kvinner og menn i alle aldre fortsatte nedgangen i

dødsfall på grunn av hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer i fjor. I

alt døde 2.782 menn og 2.424 kvinner av hjerteinfarkt i fjor. For menn er

dødeligheten nesten halvert, mens dødeligheten har sunket med over 50 prosent

for kvinnene de siste ti åra.

– Statistikken viser videre at lungekreft nå er blitt

kvinnekreft nummer en, sier forsker Sidsel Graff-Iversen ved

Folkehelseinstituttet.

(NTB)