Cxense Display

Færre tunge nyfødte

Gjennomsnittlig fødselsvekt går ned
De siste årene har gjennomsnittlig fødselsvekt gått ned. Utviklingen fortsatte i 2007 og 2008. Fødselsvekten er nå 3475 gram i gjennomsnitt, det er like lavt som på begynnelsen av 1990-tallet. I forhold til "toppåret" 2000 er gjennomsnittlig fødselsvekt redusert med 60 gram i gjennomsnitt. 

– Dette er mye i befolkningssammenheng, spesielt fordi det har skjedd samtidig med endringer i røykevanene. Færre gravide kvinner røyker, og dette skulle tilsi at gjennomsnittlig fødselsvekt økte noe. I stedet har altså fødselsvekten gått ned, sier professor Rolv Skjærven ved Avdeling for medisinsk fødselsregister og Universitetet i Bergen.

Antall dagligrøykende gravide er vesentlig redusert. I år 2000 røykte 21-23 prosent daglig i begynnelsen av svangerskapet og i 2007-2008 15-16 prosent. Skjærven er også fornøyd med at opplysninger om røykevaner er mer fullstendig utfylt for de siste årene enn tidligere år. 

Også forekomsten av høye fødselsvekter er redusert, og er nå lavere enn på begynnelsen av 1990-tallet. Antall barn med fødselsvekt over 4500 og 5000 gram steg relativt kraftig i årene fra 1990 til 1999. Fra og med år 2000 har det vært en kontinuerlig reduksjon, se figuren nedenfor. Vi finner følgende tall for 2008: 

* Fødselsvekt over 5000 gram: 3,5 barn per 1000 barn. Dette er en halvering i forhold til 2000, da nesten 8 av 1000 fødte var i den tyngste gruppen. 

* Fødselsvekt over 4500 gram: 33 per 1000 barn. Dette er en nedgang fra 51 per 1000 i 2000, som tilsvarer en nedgang fra 5 til 3 prosent av alle fødte.