Fødselsmetode påvirker ikke mental helse

Kvinnene ble

rekruttert i perioden 1999 til 2008, og besvarte spørreskjema i

svangerskapsuke 30 og seks måneder etter fødselen. Ytterligere

opplysninger om graviditet og fødsel ble hentet fra Medisinsk

fødselsregister. Spørsmålene ble hentet fra et internasjonalt brukt

spørreskjema som tidligere er vist å være et godt mål på angst- og

depresjonssymptomer. Fire fødselsmetoder ble sammenlignet: Normalfødsel,

normalfødsel assistert med vakuum/tang, planlagt og akutt keisersnitt.

Endring i

angst- og depresjonssymptomer fra svangerskapsuke 30 til seks måneder

etter fødsel og fødselsmetode hadde ingen sammenheng. Forekomsten av

angst- og depresjonssymptomer seks måneder etter fødselen var heller

ikke forskjellig med ulike fødselsmetoder. Først og fremst var det

mental helse i svangerskapet som hadde betydning for risikoen for angst

og depresjon også etter fødselen.

Studien,

publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology, tyder på at

bekymring for mors psykiske helse etter fødsel ikke i seg selv er en

grunn til å velge fødsel med planlagt keisersnitt. Den viser også at

akutte inngrep med vakuum/tang eller keisersnitt ikke fører til angst-

og depresjonssymptomer etter fødselen.