Følger opp hjerteflimmer-pasienter

Rundt 65.000 personer lider i dag av hjerteflimmer. Rundt 4 prosent av disse vil kunne ha nytte av ablasjonsbehandling, hvor man ved å føre inn et kateter i hjertet svir av området som utløser rytmeforstyrrelsen.
De regionale helseforetakene har nå redegjort for oppbygging av kapasitet for pasienter som trenger ablasjonsbehandling.
De rapporterer allerede nå om økt behandlingskapasitet, som de vil fortsette å bygge opp. Men vi ser at det i en mellomperiode vil være for dårlig kapasitet. Vi har derfor understreket at pasientene må få tilbud om behandling et annet sted i landet eller i utlandet, dersom det regionale helseforetaket selv ikke har behandlingskapasitet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Behandlingen må tilbys innen et tidsrom som ut fra en individuell helsefaglig vurdering anses forsvarlig og i tråd med anbefalte retningslinjer fra Helsedirektoratet.