Færre infeksjoner med standardiserte operasjonsforløp

Færre kirurgiske pasienter får sykehusinfeksjoner med standardiserte pasientforløp enn ved tradisjonelt opplegg.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Folkehelseinstituttet videreformidler jevnlig aktuelle publikasjoner om pasientsikkerhet – først og fremst resultater fra oppsummert forskning. Blant temaene for de 15 publikasjonene denne gangen er ulike pasientsikkerhetsaspekter ved kirurgisk behandling, pasienters opplevelse av pasientsikkerhet, åpenhet og informasjon etter uønskede hendelser og forebygging av blant annet urinveisinfeksjon.

En av artiklene handler om verdien av å standardisere og optimalisere pasientforløp knyttet til operasjoner via buken eller bekkenet – fra pasienten blir innlagt til vedkommende er utskrevet. Artikkelen i Annals of Surgery viser at slike pasientforløp gir færre infeksjoner i operasjonssåret, lungene og urinveiene.

Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

Lagre