Får status som Senter for fremragende forskning

Forskningsrådet har tildelt Folkehelseinstituttet status som Senter for fremragende forskning (SFF) om fertilitet og helse. Senteret ble rangert som ett av de ti beste av den internasjonale bedømmelseskomiteen.

Camilla Stoltenberg: – Dette er en fantastisk gledelig nyhet. (Foto: Wikipedia/Tormod Heiestad)

Senteret skal studere hvordan endringer i foreldrenes alder, barnetall, barnløshet, nye familiestrukturer og livsstil påvirker samfunnet og den enkeltes helse. Forskerne skal studere disse problemstillingene sett fra barns og voksnes perspektiv.

– Dette er en fantastisk gledelig nyhet. SFF-en betyr at vi kan få ny kunnskap om et tema som har grunnleggende betydning for helse i hele befolkningen. Denne kunnskapen er viktig for Norge, men også for andre land der vi ser en lignende demografisk og samfunnsmessig utvikling, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Hvorfor Norge?

– Norge har store fortrinn framfor mange andre land når det gjelder denne typen forskning. Vi har pålitelige helseregistre, store befolkningsundersøkelser, som Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), og kvalitetssikrede biobanker, sier fagdirektør Per Magnus ved Folkehelseinstituttet, som skal lede SFF-en de første fem årene.

Per Magnus har blant annet vært leder av Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), som er verdens største familieundersøkelse, siden starten i 1998.

Magnus understreker at forskerne i framtiden kan studere utviklingen i flere generasjoner i MoBa.

– De eldste barna i MoBa er 18 år i år. Snart vil de selv få barn som vi håper vil delta i undersøkelsen. Vi kan da studere hvordan familiestrukturer påvirker livsstil og sykdom på lang sikt, sier Magnus.

– Mange land opplever de samme samfunnsendringene og har de samme utfordringene som oss, men de har ikke samme mulighet til å finne svarene, sier forskningsdirektør Siri Eldevik Håberg ved Folkehelseinstituttet. Hun skal overta som leder av senteret etter den første femårsperioden.

Hvorfor Folkehelseinstituttet?

Det er hard konkurranse om å bli SFF. I denne utlysningen fikk Forskningsrådet 150 søknader, og av disse gikk 34 videre til andre runde i søknadsbehandlingen. Ti sentre fikk til slutt status som SFF.

Senter for fremragende forskning om fertilitet og helse skal knytte til seg forskere i Folkehelseinstituttet med kompetanse i samfunnsvitenskap, psykologi, medisin, genetikk, epidemiologi, statistikk og demografi.

– Dette blir et tverrfaglig senter. I tillegg til egne ressurser i Folkehelseinstituttet, skal vi også samarbeide med andre norske og utenlandske forskere på høyt nivå. I tillegg har vi gode medarbeidere med kompetanse innen administrasjon, IT og kommunikasjon som gjør det mulig å huse et slikt senter, sier Magnus.