Fastlegens rolle tydeliggjøres i pakkeforløp for kreft

Nye diagnoseveiledere for fastleger

Fastlegen skal som før henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. Det nye er at når fastlegen har begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises direkte til et Pakkeforløp for kreft. I diagnoseveilederne er det beskrevet hvilke symptomer og funn som tilsier slik henvisning, og for noen forløp hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før man henviser til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.
Den overordnede målsettingen er bedre forutsigbarhet og trygghet for pasientene og rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid. Diagnoseveiledere og pakkeforløp skal også gi bedre forutsigbarhet for fastlegene og bedre samhandlingen mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Hva er pakkeforløp for kreft?

Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig basert og normgivende. Pakkeforløpene er basert på faglige retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene for kreft. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. De aller fleste som henvises til Pakkeforløp for kreft vil få avkreftet mistanken om kreft i løpet av utredningen. Pakkeforløpene representerer ikke endring i lovgivning og er ikke en rettighet for pasientene. I pakkeforløpene er det satt opp faglig baserte og differensierte forløpstider som erstatter dagens forløpstider. Forløpstidene i pakkeforløpene skal monitoreres og resultatene skal brukes til forbedringsarbeid i sykehusene. Forløpstidene vil publiseres.

Koordinering av pakkeforløp

De regionale helseforetakene skal sørge for tilrettelegging og implementering av Pakkeforløp for kreft ved sykehusene og et viktig tiltak er forløpskoordinatorer ved alle avdelinger som utreder og behandler kreft. Forløpskoordinator skal koordinere forløpet med booking av timer mv for pasientene fra henvisning er mottatt ved sykehuset og utredning starter. Forløpskoordinator kan kontaktes av både pasient og fastleger.

Det vil legges ut informasjon om regional og lokal organisering på sykehusenes nettsider og opplysninger om forløpskoordinatorer med telefonnummer og telefontider.

Pasientinformasjon fra fastlegen

Det er utarbeidet en pasientinformasjonsbrosjyre som fastlegen kan gi til pasienter som henvises til videre utredning i et Pakkeforløp for kreft. I tillegg gis selvfølgelig muntlig informasjon fra fastlegen.