Felles elektronisk fødejournal

Årlig fødes rundt 9500 barn ved Oslo universitetssykehus. Hensikten med en elektronisk fødejournal er først og fremst å dokumentere/ journalføre alle observasjoner og tiltak som gjøres i forhold til den gravide, den fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet på en strukturert og effektiv måte.

Fødeavdelingen har enheter både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. På Ullevål har dokumentasjonen tidligere vært delvis papirbasert, mens Rikshospitalet har hatt en elektronisk fødejournal fra før. Når både Rikshospitalet og Ullevål nå er på samme løsning samles fødejournalene på ett sted og forenkler kommunikasjonen i sykehuset.