Cxense Display

Felles nasjonal FVD-database for medisinsk teknisk utstyr

– Endelig, etter mange års venting er vi glade for at vi kan tai bruk Medusa. Dette fagsystemet vil bety mye for medisinsk teknikk og sykehusene. Vi er godt fornøyd med løsningen, sier Leiv Hellefossmo ved UNN under presen tasjonen på MTs landsmøte i Bodø.

Ryddet opp i 27.000 koder

Etter at det har blitt jobbet med anskaffelsen i flere år, ble det i februar 2014 skrevet kontrakt med SoftPro Medical Solutions for et felles nasjonalt FDV-system for MTU og BHM. I løpet av sommeren og høsten i fjor ble det jobbet intenst med å spesifisere ny funksjonalitet for BHM og med felles register og hvilken informasjon som skal deles nasjonalt. I tillegg jobbet en teknisk arbeidsgruppe med driftsløsning og integrasjoner med andres systemer.

Etter sommeren startet en egen arbeidsgruppe opp med NKKN og den har i løpet av høsten og vinteren gjort en formidabel ryddejobb med lokale koder. De har ryddet i ca 27.000 koder som nå sammenstilles til et sett med nye nasjonale NKKN-koder. Alt dette arbeidet har vært viktige elementer for å få på plass et velfungerende nasjonalt FDV-system med sammenliknbar informasjon fra de ulike helseforetakene. I alt 35 personer fra alle regioner har deltatt i arbeidsgruppene.

Tar to-tre måneder

Et normalt innføringsprosjekt i et HF vil ta 2-3 måneder totalt, hvor hovedoppgaven for prosjektgruppen vil være validering av data 3-4 omganger for å se at alle data kommer korrekt inn i nytt system. Videre vil det være arbeid med de integrasjonene som ønskes med lokale systemer.

En massiv jobb

– Pilotene er i drift med MY, behandlingshjelpemidler kommer etter. De fleste krav er verifisert, og det er en prosess på de resterende. Alle helseforetak er kontaktet vedrørende innføring, og de som ønsker det får bistand med å sette opp sitt innføringsprosjekt, sa prosjektleder Børge Godhavn.

Han pekte på at det er gjort en massiv jobb, og det er viktig med gode rutiner fremover.

NKKN står sentralt

Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur (NKKN) står sentralt i realiseringen av den nye nasjonale FDV-databasen. Her er det gjennomgått ca. 27.000 utstyrstyper, ca. 8.000 nye utstyrstyper og ca. 20 nye utstyrsgrupper.

– Siste år registrerte vi ca. 500 nye utstyrstyper, og vi legger normalt ut oppdatert kodeverk flere ganger pr. uke, sa Audny Stuen, daglig leder i NKKN.

Ble et godt team

– Det var en del frustrasjoner under veis, men vi ble et godt team – og kom i mål, sa Øystein Bitnes ved St. Olavs Hospital og pekte på at man nok tok for lett på oppgaven og at introduksjonskurset var for ”lett”. Man forventet også at SoftPro skulle lede valideringen.

– Vaskeprosessen fra flere registre til et felles register var en stor jobb, men vi kom i mål. Når det gjelder valideringen, er det viktig å systematisere arbeidet og fordele oppgaver. Bruk personer – som er interessert og har kompetanse. I oppstartsfasen må superbrukere være i funksjon, og det må utarbeides enkle prosedyrer, sa Bitnes om noen av erfaringene.